De “Blauwe Brouwers” van Poelstra & Znn

Één van de stamvaders van Poelstra & Znn,  is de Super duif “de Blauwe Brouwers”

Foto BB versie nov 2016

In 2007 kocht Poelstra & Znn, de reeds 10 jarige super kweker de ‘Blauwe Brouwers’, op aanraden van Wijnands & Zoon Rogier uit Maastricht op diens verkoping. Achteraf is het een van de beste aankopen geweest van Poelstra & Znn. Nu in 2016 zijn er al  reeds zestien nazaten die een 1e nationaal of een 1e  NPO vlogen. En rond de vijftig nazaten vlogen al teletekst en het aantal neemt ieder jaar toe.

Kinderen & kleinkinderen van de super kweker de ‘Blauwe Brouwers’

 

geschreven door Gerard van schaik